U č i t a v a n j e

Na osnovu iskustva iz pilot projekta „Sajam  zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja“ važno je da se svi učesnici pripreme za učešće na Sajmu, kako bi što potpunije iskoristili sve mogućnosti ove manifestacije.

Poslodavcima susreti sa kandidatima za posao nisu novost, ali  koncept u kom se tokom jednog dana susreću sa velikim brojem kandidata pruža i dodatne mogućnosti. Oni koji  unapred pripreme ključna pitanja za kandidate, brže otkriju da li neko odgovara njihovim potrebama ili ne. Značajna je i mogućnost koju poslodavci imaju za međusobno povezivanje sa drugim preduzećima u cilju zajedničke realizacije aktivnosti. Zato je dobro pregledati spisak prijavljenih učesnika i  njihove sajtove, kako bi se pripremile ponude za poslovnu saradnju.
U susretu sa predstavnicima škola i fakulteta mogu se praviti dogovori o obavljanju stručnih poseta, prakse, ponuditi stipendije za najbolje studente i učenike. Poslodavci koji su zainteresovani za ovu vrstu saradnje brže će je realizovati ako su unapred pripremili svoje predloge.
Volontiranje je jedan od načina da poslodavci između više kandidata, nakon izvesnog vremena, odaberu one koji su se najbolje uklopili unjihove  potrebe.
Sajam zapošljavanja poslodavcima nudi i mogućnost da promovišu svoje preduzeće i kroz promo film u trajanju do 5 minuta, kao i deljenjem reklamnih materijala.
Škole i fakulteti imaju mogućnost da se pripreme za kontakte sa preduzećima i da predlože različite mogućnosti saradnje ukoliko se prethodno informišu o spisku prijavljenih preduzeća-poslodavaca.
Kandidati za posao bi trebalo da ponesu više kopija svoje biografije, prouče spisak prijavljenih poslodavaca, posete njihove sajtove i da se pripreme da u kratkom vremenu na najbolji način prezentuju svoje sposobnosti.
Dobra priprema omogućiće vam da u potpunosti iskoristite prilike koje „Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji industriji nameštaja“ nudi.
Vaš uspeh je i naš uspeh !