U č i t a v a n j e

Besplatna radionica za samozapošljavanje u drvnoj industriji i industriji nameštaja

Shvatajući da se smanjenje nezaposlenosti može postići i  samozapošljavanjem, u saradnji sa RAREI-Beograd osmišnjena je „Radionica za samozapošljavanje u drvnoj industriji i industriji nameštaja“. Program radionice se odvija po  programu  odobrenom od strane Razvojne Agencioje Srbije, sa posebnim dodatkom o  mogućnostima samozapošljavanja u drvnoj industriji.

Veliko interesovanje za ovaj deo programa „Sajma zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja“ pokazuje da  ovakav koncept, koji povezuje istraživanje mogućnosti za zapošljavanje i za samozapošljavanje, pruža ono što je potrebno  učesnicima Sajma koje shvatamo kao kandidate za zapošljavanje .

Posebna pogodnost koju mogu iskoristiti srednje stručne škole i fakulteti je da odaberu svoje najbolje učenike i studente  iz završnih godina i da im „Sajam zapošljavanjau drvnoj industriji i industriji nameštaja“ pokloni pohađanje radionice, kao nagradu za rad, trud i dobro učenje.

Učesnici po završetku radionice dobijaju sertifikate o pohađanju koji im mogu pomoći u dobijanju podrške za Start-up projekte u kojima mogu pronaći podršku za razvoj svojih poslovnih ideja.