U č i t a v a n j e

Pilot projekat „Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja“ je realizovan 25. juna 2016. godine. Naišao je na odobravanje i podršku svih koji imaju veze sa drvnom idustrijom, zvaničnih organa Republike Srbije, medija i celokupne javnosti, a posećenost je prevazišla očekivanja organizatora. Nakon toga, Razvojne agencije Srbije pruža organizatorima podršku za sprovođenje drugog ciklusa ovog sajma, 09. novembra 2016.godine , tokom održavanja „Sajma nameštaja“, na Beogradskom sajmu.

Treća tačka ekspozea premijera Srbije, odnosila se na drvnu industriju. Razvoj ove privredne grane je jedan od državnih prioriteta, a vlada ga je proglasila „sektorom koji se nalazi u fokusu“.

Razvojna Agencija Srbije (RAS) podržava ovaj projekat sufinansiranjem u iznosu od 50%.

Pored Razvojne Agencije Srbije, projekat podržavaju: Beogradski Sajam,Privredna komora Srbije (PKS),Regionalna razvojna agencija (RAREI) Beograd,,Šumarski fakultet- Beograd, Agencija za drvo,Udruženje „Održivi prostor“,Tehnička škola „Drvo art“i brojna preduzeća .

Pored preduzeća koja se na sajmu pojavljuju kao potencijalni poslodavci i kandidata za posao, očekuje se učešće tehničkih škola i fakulteta. Kao posebna aktivnost organizuje se besplatna Radionica sa sertifikatom o samozapošljavanju u drvnoj industriji. Učesnici na „Sajmu zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja“ imaće priliku da predstave svoje poslovne usluge i proizvode, da promovišu svoja preduzeća, da pronađu kvalifikovanu radnu snagu, da pronađu posao, da se povežu sa drugim subjektima iz privrede, školama i fakultetima, naprave dogovore o studijskim posetama preduzećima, praksi, stipendiranju, volontiranju, međusobnom povezivanju ili započinjanju sopstvenog posla, upoznaju se sa stvarnim potrebama preduzeća i predstave se u najboljem svetlu.

Sve dodatne informacije možete dobiti ako nam pišete na mejl: sajam.zaposljavanja@klasterdp.rs.